Colehour, Colehower, Colhouer, Colhour, Colhower
Family Tree

Surnames : Kram
12 Individuals

Name Birth Death
     Kram, Amelia B.
     Kram, Anthony Joseph
     Kram, Benjamin Joseph
     Kram, Dustin Anthony
     Kram, Eric D.
     Kram, Hannah Marie
     Kram, Joseph A. 25 Dec 1930
     Kram, Kevin S.
     Kram, Leah Nicole
     Kram, Michelle F.
     Kram, Trina A.
     Kram, Yvonne M.